Stomatološka ordinacija sa röntgen kabinetom dr Marjanović

Totalna bezubost

Nedostatak kosti prikazan na velikom polju 3D, precizno planiranje, navigacija 3D...
monit2.jpg
MN_opt_101.jpg
MN_OBE.jpg
MB5.jpg
MA_62.jpg
MN_IM_G.jpg
MNgg.jpg
MB_IMPLG.jpg
MB_KER_MOD.jpg
MN_IMP_D.jpg
MNgd.jpg
MB_IMPLD.jpg
MBKERAM.jpg
MN_AB_D.jpg
MN_AB_G.jpg
PG_IMP_D.jpg
PG_GD.jpg
P3030043.jpg
Most_manz.jpg
P3030079.jpg
P2280047.jpg

Ordinacija

Naše usluge bazirane su na:
- Polivalentnoj terapiji odraslih i dece
- Opštoj stomatologiji
- Dečija i preventivna stomatologija
- Protetika
- Implantološka terapija
- Komjuterizovano vodjenje evidencije
- Medicinski -dentalni turizam

Joomla! Debug Console

Sesija

Informacije profila

Iskorišćenost memorije

Upiti baze podataka