Stomatološka ordinacija sa röntgen kabinetom dr Marjanović

Nedostatak više zuba

Režanj operacija, transgingivalno...
monit2.jpg
Fix_impl.jpg
Sale_ab1.jpg
IMPL3.jpg
fix_ab.jpg
JZ_OPT_52_mo.jpg
kk_manz.jpg
Replace.jpg
Sale_cirk1.jpg
Sale_cirk2.jpg
Sale_cirk_okl.jpg
Sale_mod.jpg
Sale_mod2.jpg
fix_ker.jpg

Ordinacija

Naše usluge bazirane su na:
- Polivalentnoj terapiji odraslih i dece
- Opštoj stomatologiji
- Dečija i preventivna stomatologija
- Protetika
- Implantološka terapija
- Komjuterizovano vodjenje evidencije
- Medicinski -dentalni turizam

Joomla! Debug Console

Sesija

Informacije profila

Iskorišćenost memorije

Upiti baze podataka