Stomatološka ordinacija sa röntgen kabinetom dr Marjanović

Konzervativna terapija

Nano kompoziti...
OPT_dentalni.jpg
1_Fiber1.jpg
2_kk2.jpg
3_kk3.jpg
ee1.jpg
ee2.jpg
ee3.jpg
kp1.jpg
kp2.jpg
kp4.jpg

Ordinacija

Naše usluge bazirane su na:
- Polivalentnoj terapiji odraslih i dece
- Opštoj stomatologiji
- Dečija i preventivna stomatologija
- Protetika
- Implantološka terapija
- Komjuterizovano vodjenje evidencije
- Medicinski -dentalni turizam

Joomla! Debug Console

Sesija

Informacije profila

Iskorišćenost memorije

Upiti baze podataka