Stomatološka ordinacija sa röntgen kabinetom dr Marjanović

SOREDEX SCANORA 3Dx scaner za kosti glave i vrata

Šta čini veličanstvenim 3D  snimke? Obezbeđenje sigurnog rezultata, apsolutna fleksibilnost, intuititivni snimci, laki za korišćenje u visokoj rezoluciji.
Mogućnost OPT snimanja kao i 3D najvećeg vidnog polja i pri tome najmanju moguću dozu X zraka.

Digital 3D Röntgen kabinet
Pašićeva 12
scanora.jpg

Prednosti uočljive već na prvi pogled

Fleksibilnost

  • Šest, plus dva opciona, polja snimanja od 50x50mm do 240x165mm
  • Polja snimanja mogu slobodno biti usmerena na rezličite delove glave i vrata
  • Sveobuhvatna softverska ponuda

Lakoća

  • Sedeći položaj pacijenta, glava u prirodnom položaju
  • 12” HD ClearTouch™ kontrolni panel koji pruža lakoću upravljanja
  • Kompatibilnost sa vodećim proizvođačima šablona za vođenu ugradnju implantata

Konkurentnost

  • DICOM/PACS kompatibilnost
  • Opciono RealPAN™ CCD senzor za visok kvalitet panorama snimka, sa automatski izbor 2D/3D moda
  • Male dimenzije uređaja
CBCTReklama.jpg
ztab_contr_3d.jpg
room.jpg
zmonit2.jpg
logoBDIZEDI.png
ADI.png
logo-simple_web21.png
Logo5.png

Ordinacija

Naše usluge bazirane su na:
- Polivalentnoj terapiji odraslih i dece
- Opštoj stomatologiji
- Dečija i preventivna stomatologija
- Protetika
- Implantološka terapija
- Komjuterizovano vodjenje evidencije
- Medicinski -dentalni turizam

Joomla! Debug Console

Sesija

Informacije profila

Iskorišćenost memorije

Upiti baze podataka