Stomatološka ordinacija sa röntgen kabinetom dr Marjanović

Dr Zoran Marjanovic - Kongresi 2017

IV MEĐUNARODNI KONGRES IMPLANTOLOGA SRBIJE I VI MEĐUNARODNI KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE - maj 2015.

Svakog maja dva partnerska udruženja USSI EDI i Stomatološka sekcija DLV SLD, organizuju Međunarodne kongrese akreditovane sa maksimalnim brojem bodova.
sertifedukacija.jpg
ussiedi.jpg
2010. god. u Novom Sadu je osnovano USSI EDI, jedino partnersko udruženje na području Balkana, sa Evropskom asocijacijom dentalnih implantologa BDIZ EDI

Kompletna usluga

Polivalentna terapija odrasilh i dece, Opšta stomatologija, Dečija i preventivna stomatologija, Protetika, Implatnološka terapija, Kompjuterizovano vođenje evidencije

Međunarodna reputacija

Kancelarija Udruženja Stomatologa Implantologa Srbije (USSI EDI), pridruženog Udruženja Udruženju Nemačkih Implanotolga Stomatologa (BDIZ EDI)

Stomatološki turizam

Jedinstveni ambijent u najstarijem jezgru Novog Sada

Briga o pacijentima

Naša ordinacija, opremljena je apartmanom za pacijente koji u prijatnom ambijentu borave tokom terapije.

Ordinacija

Naše usluge bazirane su na:
- Polivalentnoj terapiji odraslih i dece
- Opštoj stomatologiji
- Dečija i preventivna stomatologija
- Protetika
- Implantološka terapija
- Komjuterizovano vodjenje evidencije
- Medicinski -dentalni turizam

Joomla! Debug Console

Sesija

Informacije profila

Iskorišćenost memorije

Upiti baze podataka