Stomatološka ordinacija sa röntgen kabinetom dr Marjanović

Cigusi2.jpg
logoSerbDentTour.bmp
Stomatološki turizam (zubni odmor) je podskup sektora poznatog kao medicinski turizam. Uključuje pojedince ili grupe koje traže stomatološku zaštitu izvan svojih lokalnih zdravstvenih sistema i može biti praćen odmorom. Stomatološki turizam raste širom sveta,kako svet postaje sve više međuzavistan i konkurentniji,razvoj tehnika, materijala, kao i sveopšti tehnološki napredak omogućava provajderima u "zemljama u razvoju", da pruže kvalitetnu stomatološku zaštitu sa značajnom uštedom u poređenju sa svojim kolegama u razvijenom svetu.

Osnovni motiv je ekonomski

USSI EDI- Udruženje Stomatologa Implantologa Srbije-EDI. www.ussiedi.com

USSI EDI U EU IMPLANTOLOGIJI

http://www.ussiedi.com/documents/publications/EDI_4_12.pdf
http://www.ussiedi.com/documents/publications/EDI_2_12.pdf
http://www.ussiedi.com/documents/publications/EDI_1_14.pdf
http://www.ussiedi.com/documents/publications/EDI_2_10.pdf
http://www.ussiedi.com/documents/publications/EDI_4_10.pdf
• jedino zvanično Udruženje, registrovano u Srbiji i u bivšim ex yu zemljama
• osnovano 2010.u Novom Sadu sa ciljem povezivanja nauke i polivalentne stomatologije.
• partnersko je udruženje sa Evropskim Udruženjem dentalnih Implantologa BDIZ EDI

www.bdizedi.org na čiju inicijativu je i osnovano sa ciljem:

• Da istražuje primenjivost novih procedura i proizvoda
• Da povezuje klinički potvrdjena istraživanja i edukaciju
• Da prati primenu zakona i podzakonskih akata na privatnu praksu.
• Da sprovodi edukaciju na polju dentalne implantologije
• Da pomaže u pružanju pravne pomoći pacijentima

Naši članovi su u obavezi da poštuju visoke stručne i moralne standarde - edukacije po modelu zemalja EU.

Članovi USSI EDI

• Nordent-Subotica www.nortdent.rs
• Oral-B, Dr. Branislav Čukić-Novi Sad www.mojzubar.com
• Stom. ord. sa RTG kabinetom Dr. Marjanović-Novi Sad www.zombadr.com
• Dedent Dr. Dejan Radonić-Beograd www.dedent.rs
• Stom. ord. Dr. Zoran Stamatović-Beograd
• Stom. Ord. Dr. Toni Malbašić-Beograd www.drmalbasic.com
• Stom. Ord. Doc.dr. Milan Radulović-Beograd
• Niš dental-Dr. Dragan Stojanović-Niš www.nisdental.com

TURISTIČKA PONUDA

• Subotica - Palić - www.palic.info
Hoteli: Hotel Patria www.hotelpatria.rs
• Novi Sad-Hoteli: Best Western Prezident www.prezidenthotel.com
Park www.hotelparkns.com
Putnik www.hotelputnik.rs
Restorani...
• Petrovaradinska tvrđava- www.petrovaradinskatvrdjava.rs
Fruška Gora - www.npfruskagora.co.rs/eng
Vrdnik,banja - www.hotelpremieraqua.com,
• Beograd-Aerodrom Nikola Tesla - www.beg.aero
Kalemegdan tvrđava- www.beogradskatvrdjava.co.rs
Splavovi - www.gdeizaci.com
Hoteli: Hyatt www.belgrade.regency.hyatt.com
Restorani...
• Niš-Aerodrom - www.nis-airport.com
Niška banja - www.niska-banja.net
Hoteli: Grand hotel www.grandhotelnis.com

PROCEDURA

TURISTIČKA
• Avio prevoz
• Helikopter
• Taxi
• Smeštaj
• Ishrana u zavisnosti od tradicije pacijenata
• Turistički vodiči
ZDRAVSTVENA
Opšte stanje zdravlja:
• Laboratoriski nalazi
• RTG
Stomatološki pregled + preliminarni plan terapije sa izdavanjem profakture
PRAVNA
• Potpisana saglasnost

TERAPIJE

• KONZERVATIVNA
• PROTETSKA
• IMPLANTOLOŠKA
• Kontrole - saradnja sa lokalnim stomatolozimaOrdinacija

Naše usluge bazirane su na:
- Polivalentnoj terapiji odraslih i dece
- Opštoj stomatologiji
- Dečija i preventivna stomatologija
- Protetika
- Implantološka terapija
- Komjuterizovano vodjenje evidencije
- Medicinski -dentalni turizam

Joomla! Debug Console

Sesija

Informacije profila

Iskorišćenost memorije

Upiti baze podataka