Stomatološka ordinacija sa röntgen kabinetom dr Marjanović

Kompletna usluga

Polivalentna terapija odrasilh i dece, Opšta stomatologija, Dečija i preventivna stomatologija, Protetika, Implatnološka terapija, Kompjuterizovano vođenje evidencije

Međunarodna reputacija

Kancelarija Udruženja Stomatologa Implantologa Srbije (USSI EDI), pridruženog Udruženja Evropskom Udruženju Zubnih Implanotolga (BDIZ EDI)

Stomatološki turizam

Jedinstveni ambijent u najstarijem jezgru Novog Sada

Briga o pacijentima

Naša ordinacija, opremljena je apartmanom za pacijente koji u prijatnom ambijentu borave tokom terapije.

SCANORA™ 3Dx

Ordinacija

Naše usluge bazirane su na:
- Polivalentnoj terapiji odraslih i dece
- Opštoj stomatologiji
- Dečija i preventivna stomatologija
- Protetika
- Implantološka terapija
- Komjuterizovano vodjenje evidencije
- Medicinski -dentalni turizam

Joomla! Debug Console

Sesija

Informacije profila

Iskorišćenost memorije

Upiti baze podataka